Deelnemers

Deelnemers werken samen om:

  • De eigen plannen en projecten van Rotterdamse bedrijven op het gebied van energietransitie en Next Economy te helpen versnellen en succesvoller te maken.
  • Rotterdamse bedrijven in staat te stellen om ook samen vernieuwende projecten en plannen op het gebied van energietransitie en Next Economy uit te voeren.

Dit doen ze door:

  • Gezamenlijk transitieprojecten te verkennen en waar mogelijk op te starten of versterken.
  • Actief deel te nemen aan de totstandkoming van het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord.
  • Onderdeel te zijn van het publieke debat rondom de energietransitie en Next Economy.

Supporters

Supporters ondersteunen de visie van de Rotterdamse Klimaatoproep in woord en daad.