(Tijdelijke website - hier wordt aan gewerkt - november 2018)

De Rotterdamse Klimaatoproep bestaat uit tientallen organisaties die hebben besloten samen te werken om de energietransitie en Roadmap Next Economy in Rotterdam te versnellen.

Rotterdam maakt de komende jaren de slag naar een stad die voor een groot deel loopt op hernieuwbare energie en grondstoffen. Bijna alle Rotterdamse bedrijven en organisaties hebben hiermee te maken, zeker in dit Rotterdam dat nog sterk leunt op fossiele brandstoffen. Als we willen dat Rotterdam welvarend blijft en welvarender wordt, dan moeten we voorop lopen in deze ontwikkeling.

De activiteiten van de Rotterdamse Klimaatoproep moeten ertoe bijdragen dat:

  • Rotterdam een Nederlandse en Europese koploper wordt op het gebied van energietransitie en Next Economy.
  • Er in Rotterdam meer werkgelegenheid ontstaat in hieraan verwante bedrijfstakken.
  • Er meer talent naar Rotterdam komt en in Rotterdam wordt opgeleid dat bij kan dragen aan de energietransitie en Next Economy.
  • De Gemeente een goed ge├»nformeerde, proactieve en welwillende gesprekspartner krijgt als het gaat over hoe energie- en klimaatdoelstellingen te bereiken zijn.
  • Het aantal en/of de kwaliteit, en daardoor de impact, van energietransitieprojecten en -initiatieven in Rotterdam jaarlijks toeneemt.