Hoe is de Klimaatoproep ontstaan?

In januari 2018 deden ruim 60 Rotterdamse bedrijven een oproep aan het gemeentebestuur en alle politieke partijen in Rotterdam om de transitie naar een circulaire en duurzame stad te versnellen. Die oproep is goed ontvangen en heeft er mede toe geleid dat het Rotterdamse college 2018-2022 de energietransitie in haar plannen een zeer prominente plek heeft gegeven.

De klimaatoproep uit 2018 luidde:

Wij roepen het gemeentebestuur en alle politieke partijen in Rotterdam op om vol in te zetten op de sprong naar een circulaire en duurzame stad. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige weg is naar een blijvend bloeiende, dynamische en leefbare stad voor deze en komende generaties Rotterdammers.

Rotterdam is veerkracht, vernieuwing en met zijn allen de schouders eronder. Een uitdaging gebruiken we om een enorme sprong voorwaarts te maken. Het graven van de Nieuwe Waterweg en de ontwikkeling van de havens op Zuid stootten de stad op tot grootste haven van de wereld. De wederopbouw na de verwoesting gaf Rotterdam een nieuw hart en een ongekende aantrekkingskracht voor hard werkende, ondernemende en creatieve mensen en bedrijven. En door hard werken en teamgeest werd Feyenoord na 18 jaar weer landskampioen.

Nu staat Rotterdam voor de volgende enorme uitdaging: de sprong naar een circulaire en duurzame stad. Onze stad, die als geen andere in Nederland loopt op kolen, olie en gas, zal over dertig jaar amper nog fossiele brandstof mogen gebruiken. Alle gebouwen in Rotterdam zijn dan energieneutraal of, liever nog, energie producerend. Vervoer is slim en schoon. Bedrijven en de haven zijn toonaangevend in de wereld en zijn aanjagers van een economie die van afval weer nieuwe grondstoffen maakt.

De sprong voorwaarts wordt gedreven door de noodzaak te voldoen aan het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken en door de wil om voor onze kinderen en kleinkinderen een mooiere wereld achter te laten en een fantastische stad, waarin het goed toeven en werken is.

De energietransitie biedt kansen voor economische vernieuwing en innovatie. Ambitieuze inzet van de gemeente op dit vlak versterkt het vertrouwen van zowel bestaande als nieuwe bedrijven  dat Rotterdam de beste plek is om te ondernemen, te investeren en te innoveren. Hiermee worden de kansen voor blijvende welvaart en werkgelegenheid in Rotterdam  gerealiseerd.  Dit vraagt om het realiseren van commitment door alle overheidslagen heen: gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk.In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad, een uitgelezen moment om deze rol te concretiseren. Wij roepen u op om:

  • De overgang naar de nieuwe economie – zoals beschreven in de Roadmap Next Economy – de leidraad te maken van al het gemeentelijk beleid en handelen;
  • De visie van de Roadmap Next Economy concreet te maken met expliciete tussendoelen voor 2022, 2030 en 2040 met commitment door overheidslagen heen en het vrijmaken van het benodigde budget om die doelen te kunnen realiseren;
  • De blijvende betrokkenheid en daadkracht van het gemeentebestuur en de Rotterdamse samenleving te borgen in een structuur die over coalities heen robuust is en die los van de waan van de dag het behalen van de vastgestelde doelen aanjaagt.
Bedrijven en organisaties in Rotterdam zetten hun schouders onder de transitie naar een toekomstbestendige economie. Wij doen dat graag samen met de Rotterdamse politiek: geen woorden, maar daden!
Rotterdam, 25 januari 2018