Correctie: RMC is uiteraard ook ondertekenaar

Per abuis is het Rotterdams Milieucentrum niet als ondertekenaar vermeld op de uitgereikte Klimaatoproep. Dit is onterecht. Het Rotterdams Milieucentrum heeft al in een vroeg stadium laten weten achter de Klimaatoproep te staan.