Nieuwsbrief februari 2019

Beste deelnemer aan de Rotterdamse Klimaatoproep,

In 2019 wordt het Rotterdamse klimaatbeleid en de energietransitie concreet. Na een korte pauze geven we in deze derde deelnemersmail de laatste updates over de rol die de Rotterdamse Klimaatoproep pakt om hier samen met het bedrijfsleven en de politiek vorm aan te geven.

SAVE THE DATES
 • ICOONPROJECTEN – Werkbijeenkomst
  Dinsdag 19 maart 2019, 13.00-17.30 
UPDATES

Stuurgroep Rotterdamse Klimaatoproep

Met trots presenteren wij jullie de complete stuurgroep van de Rotterdamse Klimaatoproep, bestaande uit Maria Molenaar (voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam), Marcel Galjee (directeur energie bij Nouryon), Kees van Rengs (eigenaar en oprichter Plennid) en Petrus Postma (partner en oprichter bij Bloc).  

De stuurgroep heeft een actieve rol als klankbord van het secretariaat. Maandelijks spreken we elkaar. 

Positionering Rotterdamse Klimaatoproep

Afgelopen maanden hebben we door middel van deelnemersgesprekken een goed beeld gekregen waar de kansen en uitdagingen liggen voor Rotterdam op het gebied van schoon personenvervoer, waterstof, aardgasvrije wijken, duurzame warmteopwekking en grootschalige zonneopwek. En hoe de Klimaatoproep daar aan bij kan dragen. 

Centraal hierin staat de urgentie om de concrete realisatie van de energietransitie in Rotterdam te ondersteunen en versnellen. 

Onze specifieke rol daarin zit in de focus op Rotterdam, het verbinden van klein en groot, het verbinden van probleemeigenaren en oplossers, het vormen van een brug tussen bedrijfsleven en gemeente en het structureel richten op de kansen die voortkomen uit de transitie.  

Activiteiten

In 2019 zetten we samen met jullie in op de volgende activiteiten:

Het inventariseren van ‘icoonprojecten’: Rotterdamse projecten die de energietransitie belichamen en/of vormgeven. Dit kunnen zowel projectideeën zijn als projecten die concreet op zoek zijn naar partners en/of financiering. Jullie inputs zijn hierbij essentieel. We nemen daarom binnenkort contact op hierover.

Op dinsdag 19 maart organiseren we de werkbijeenkomst Icoonprojecten om een aantal mogelijke transitiedoorbraken te identificeren. Wethouder Bonte trapt de sessie af en geeft de laatste updates over het Rotterdams Klimaatakkoord. Tijdens de werksessie presenteert een aantal deelnemers aan de Klimaatoproep hun uitdaging en idee over hoe zij bij kunnen dragen om hier doorheen te breken. Vervolgens draagt iedereen bij aan het komen tot een definiëring van mogelijke icoonprojecten. Samenwerking tussen deelnemers van de Klimaatoproep kan hier naar verwachting voor grote versnelling zorgen. De output van deze sessies voeden onze verdere samenwerkingen met de gemeente (zie hieronder).

In juni organiseren we het Klimaat in Bedrijf evenement. In samenwerking met het Platform Transities brengen we de Rotterdamse Energietransitie naar de stad. We geven een podium aan Rotterdamse bedrijven en organisaties die successen boeken met de energietransitie. En we organiseren natuurlijk ook weer een debat met Rotterdamse politici. Meer informatie volgt snel.

Samenwerking met de gemeente

De gesprekken met het college over het aanstaande Rotterdams Klimaatakkoord zijn in volle gang. Met de input van onze Stuurgroep en de deelnemers aan de Klimaatoproep kijken we met de gemeente hoe de plannen van het college ons kunnen ondersteunen in investeringen en projecten die de energietransitie in de stad versnellen. Wat gaan we doen in Rotterdam om de nationale doelstellingen te bereiken? We lobbyen er in elk geval voor dat het geen herhaling wordt van het landelijke circus, maar juist een focus krijgt op de lokale context en concretisering. De icoonprojecten krijgen hier wat ons betreft een belangrijke plek in. 

Marten gaf afgelopen week in dit kader namens de Klimaatoproep een presentatie in de gemeenteraad op uitnodiging van de Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. Door op deze manier zichtbaarheid te creëren positioneert de Klimaatoproep zich bij de gemeente als de schakel met het bedrijfsleven in de stad.   

In februari heeft wethouder Bonte het Raadsakkoord Energietransitie gepresenteerd. Hierin staan de bestrijding van energiearmoede en het gebruiken van de energietransitie voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid centraal. De gemeenteraad stemt hier nog in februari over.  

Deelnemersovereenkomsten en ledenwerving

Heb je ons nog niet je ondertekende deelnemersovereenkomst toegestuurd? Doe dit dan zo snel mogelijk! We zetten onze tijd liever in op de inhoud dan op administratie. 

De Rotterdamse Klimaatoproep heeft zich geprofileerd als een brede afspiegeling van Rotterdamse werkgevers. De voortzetting en verdieping van onze bemoeienis met de politiek vraagt om een uitbreiding van de kring van ondertekenaars. Ken je andere Rotterdamse bedrijven die bezig zijn met de energietransitie in Rotterdam en mogelijk deelnemer willen of zouden moeten worden van de Rotterdamse Klimaatoproep? Breng ze met ons in contact!  

In aanloop naar de evenementen in maart en juni zullen er ook door ons actief nieuwe deelnemers benaderd worden om aan te sluiten bij de gesprekken over icoonprojecten. 

Evenementen van partners
 1.  Thursday Gathering Venture Café: Sustainable Solutions. Sustainability in Mobility & Fashion [in English]
  Details: 14 februari 2019, 17.00-20.00Venture Café Rotterdam, meer informatie via: https://venturecaferotterdam.org/events/  
 2. Ondernemersontbijt over duurzame mobiliteit
  Details: 20 februari 2019, 8:00 – 10:00 uurRET-remise Kleiweg, informatie en aanmelden: http://ondernemersontbijt.nl/ 
 3. Blue Business Club: Innovatie in papier
  Details: 21 februari 2019, 19.00 – 21.00 uurBlueCity, meer informatie en ticket: http://www.bluecity.nl/agenda/blue-business-club-innovatie-in-papier/ 
 4. Lunchlezing Adriaan Korthuis over de energietransitie (ClimateFocus)
  Details: 28 februari 2019, 12.30 uurHet Industriegebouw, Goudsesingel 52-214, informatie en aanmelden bij Climate Focus: l.tgilde@climatefocus.com