Nieuwsbrief juli 2019

Beste deelnemer aan de Rotterdamse Klimaatoproep,

Voor de meeste van ons komt de zomervakantie eraan en om dat te vieren willen we jullie voor vertrek een laatste update geven over de Rotterdamse Klimaatoproep. Wil jij meer weten over de Werkbijeenkomst Doorbraakprojecten #2 van afgelopen week, wil je je aansluiten bij ons netwerk of ben je geïnteresseerd in onze verantwoording  van het afgelopen jaar. Blijf lezen!
Werkbijeenkomst Doorbraakprojecten #2

De bijeenkomst van vorige week donderdag trok 35 enthousiaste meedenkers naar het Hofplein. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Barbara Kathmann van Economie, Wijken en kleine kernen. Kathmann deelde haar enthousiasme over de energietransitie maar benadrukte tegelijkertijd dat deze in verbinding staat met andere sociale uitdagingen zoals werkeloosheid en verschillen tussen arm en rijk. Vier Rotterdamse ondernemers presenteerden vervolgens hun aan de energietransitie gerelateerde projecten. Zo besproken we battery sharing met Skoon, de communicatie van de energietransitie op wijkniveau met Delfshaven Coöperatie en Zelfregie Huis Delfshavenenergieopslag met waterstof met Stored Energy en de mogelijkheden van koude opslag met Eneco. In break-out sessies werden obstakels geïdentificeerd, dachten deelnemers mee over oplossingen en werden nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed.

Hier vind je een samenvatting van de presentatie van Barbara Kathmann en de vier projecten. De presentaties kun je inzien via deze link. Heb je ideeën, capaciteit of financiële middelen om één van de projecten verder te brengen? Neem even contact met ons op!

We bedanken LaatBloeien voor de fantastische gastvrijheid, de heerlijke croissantjes en het beschikbaar stellen van hun theater en werkcafé in hun kantoor op Hofplein 19.

Hier vind je de column voorgedragen door Adriaan Korthuis over het nationale klimaatakkoord en de kansen die het Rotterdam biedt. Het akkoord biedt veel kansen, maar veel verantwoordelijkheid ligt bij onszelf.

Was jij erbij? We horen graag wat je ervan vond via ons (korte) evaluatieformulier!

Draag bij aan de Rotterdamse Klimaatoproep!

Deelnemers maken de Klimaatoproep. Onze effectieve werksessies, bijdragen aan het publieke debat en inbreng in de gemeentelijke politiek zijn mogelijk door jullie financiële bijdrage.

Heb je wat gehad aan een werksessie, vind je het nuttig dat we het gemeentebestuur scherp houden, waardeer je de uitwisseling met andere bedrijven in de energietransitie ook buiten je eigen sector? Draag dan financieel bij aan de Rotterdamse Klimaatoproep.

Als deelnemer aan de Klimaatoproep:

  • Ontvang je als eerste de maandelijkse nieuwsbrief
  • Maak je de organisatie mogelijk van de Werksessies Doorbraakprojecten
  • Heb je voorrang voor het verzorgen van een pitch tijdens een werksessie
  • Publiceren we regelmatig in lokale media
  • Laten we jouw stem en ideeën horen in onze dialoog met de gemeentelijke politiek
  • Komen de transitieprojecten van jouw organisatie op de doorbraakkaart
  • Help je mee de energietransitie in Rotterdam te versnellen
  • Vermelden we naam en logo op onze website en op andere publiciteitsuitingen

Bijdragen zijn voor de periode 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Wij stellen de volgende bijdragen voor, afhankelijk van bedrijfsomzet. Hogere bijdragen waarderen we zeer, bescheidener bijdragen zijn ook welkom.

OmzetBijdrage
< EUR 250.000Naar eigen inzicht
EUR 250.000 – 1.000.000EUR 350
EUR 1.000.000 – 10.000.000EUR 1.000
> EUR 10.000.000EUR 7.500

Voor het doen van een financiële bijdrage stuur je een berichtje met naam bedrijf en de hoogte van je bijdrage aan secretariaat@klimaatoproep.nl. Wij sturen dan een factuur en een bevestiging van deelname.

Leden van de Stuurgroep gezocht

De Stuurgroep is het klankbord van het secretariaat van de Klimaatoproep en levert gevraagd en ongevraagd advies over de activiteiten en standpunten. We zoeken uitbreiding van het aantal leden naast de huidige vier. De Stuurgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Interesse? Neem contact op met Adriaan Korthuis, adriaan@klimaatoproep.nl.

Verantwoording Klimaatoproep 2018-2019

Tijdens de werkbijeenkomst op 11 juli is de verantwoording afgelegd van het jaar 2019-2020. Deze kunt u hier vinden.

Aankomende evenementen

           26 september 2019

           5 oktober 2019

           Oktober 2019