Nieuwsbrief november 2018

Beste deelnemer aan de Rotterdamse Klimaatoproep,

De gemeente heeft haar financiële bijdrage aan de Rotterdamse Klimaatoproep op basis van ons plan van aanpak toegezegd, en er zijn afgelopen maand verdere afspraken gemaakt over de invulling van de samenwerking tussen de Klimaatoproep en de gemeente Rotterdam. In deze tweede maandelijkse deelnemersmail de laatste updates en een agenda voor komende maand.  

UPDATES

  • Met de Gemeente is afgesproken dat de Klimaatoproep een onafhankelijke klankbordgroep wordt voor de gemeente. Om die onafhankelijkheid te borgen delen de deelnemers van de Rotterdamse Klimaatoproep de kosten van het secretariaat. De gemeente heeft vervolgens belang bij een goede vertegenwoordiging van het Rotterdamse bedrijfsleven bij de onderhandelingen van het beoogde Rotterdams klimaatakkoord, en heeft voor het verbreden van die vertegenwoordiging deze maand een financiële bijdrage van 30.000 beschikbaar gesteld.  
  • Op 23 november j.l. heeft wethouder Arno Bonte met de publicatie van de Startnotitie Energietransitie de klimaatambities van het college gepresenteerd in de gemeenteraad. In de notitie staat het Rotterdams klimaatakkoord, dat de gemeente wil sluiten met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere partners, centraal.   
  • De Rotterdamse Klimaatoproep wordt een belangrijke partner van de gemeente bij het ontwerpen van het proces van het Rotterdamse klimaatakkoord en zal input geven op: wat moet er worden bereikt, wie doen er mee en hoe geven we de gesprekken vorm? Daarop aansluitend is ook belangrijk dat slim wordt aangesloten op bestaande overlegstructuren. Laat ons weten als je hier input voor hebt.  
  • De inhoudelijke voorbereidingen voor de vijf eerder genoemde werkgroepen zijn in volle gangWij worden hierin ondersteund door een groep studenten van de Erasmus Universiteit. De werkgroepen zullen in het begin van het nieuwe jaar van start gaan.  
  • Het formaliseren van de deelname van alle deelnemers aan de Rotterdamse Klimaatoproep is in volle gang. We willen je vragen om voor 7 december het deelnemersformulier in te vullen en naar ons terug te sturen, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Op basis daarvan sturen wij een deelnemersovereenkomst toe. Het deelnemersformulier en een voorbeeld van de deelnemersovereenkomst vind je in de bijlage van deze mail. We hebben deze ook al meerdere keren eerder gestuurd. 
  • Werving nieuwe deelnemers. De Rotterdamse Klimaatoproep heeft zich geprofileerd als een brede afspiegeling van Rotterdamse werkgevers. De voortzetting en verdieping van onze bemoeienis met de politiek vraagt om een uitbreiding van de kring van ondertekenaars. Ken je andere Rotterdamse bedrijven die een uitdaging hebben door of bezig zijn met de energietransitie in Rotterdam en deelnemer willen worden van de Rotterdamse Klimaatoproep? Of ken je bedrijven die je inhoudelijk betrokken wilt hebben bij een werkgroep? Breng ze met ons in contact!  
AGENDA
Rotterdamse Klimaatoproep 

Geen activiteiten meer in 2019 

Partners 

Organiseer je of weet je een bijeenkomst die betrekking heeft op Rotterdams klimaatbeleid en/of de energietraditie in Rotterdam die interessant is voor deelnemers en supporters van de Klimaatoproep, laat het ons weten via secretariaat@klimaatoproep.nl voor de agenda van komende maand.