Nieuwsbrief oktober 2018

Beste deelnemer aan de Rotterdamse Klimaatoproep, 

De volgende fase van de Rotterdamse Klimaatoproep is van start. Vanaf nu vind je in deze maandelijkse deelnemersmail de laatste updates en een agenda voor komende maand. 

UPDATES

 • We zijn bezig met het formaliseren van de deelname van alle deelnemers aan de Rotterdamse Klimaatoproep. We willen je vragen om zo spoedig mogelijk het deelnemersformulier in te vullen en naar ons terug te sturen, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Op basis daarvan sturen wij een deelnemersovereenkomst toe. Het deelnemersformulier en een voorbeeld van de deelnemersovereenkomst vind je in de bijlage van deze mail. We hebben je deze ook eerder gestuurd.
 • De stuurgroep is bijna rond. We zijn nog op zoek naar 1 aanvullend lid. De stuurgroep heeft een actieve rol als klankbord van het secretariaat. Heb je interesse om plaats te nemen in de stuurgroep, laat dit dan per mail aan ons weten.  
 • De nieuwe startdata van de werkgroepen worden in november gecommuniceerd. Heb je interesse om deel te nemen aan een van de werkgroepen? Laat dit dan via secretariaat@klimaatoproep.nl aan ons weten. De werkgroepbijeenkomsten zijn een van de pijlers van de Rotterdamse Klimaatoproep. Hier gaan we gezamenlijk oplossingen ontwikkelen voor de transitieknelpunten in de stad. De vijf werkgroepen richten zich op waterstof, aardgasvrije wijken, schoon personenvervoer, grootschalige zonneprojecten en duurzame warmteproductie. Nadere focus volgt op basis van telefoongesprekken met deelnemers.
 • We zijn bezig met een update van de website van de Rotterdamse Klimaatoproep. Op www.klimaatoproep.nl vind je binnenkort een overzicht van alle deelnemers en supporters en informatie over de werkgroepen. De nieuwe website gaat begin november live.
 • Je kunt de Rotterdamse Klimaatoproep ook volgen op Twitter: @klimaatoproep
 • Werving nieuwe deelnemers. De Rotterdamse Klimaatoproep heeft zich geprofileerd als een brede afspiegeling van Rotterdamse werkgevers. De voortzetting en verdieping van onze bemoeienis met de politiek vraagt om een uitbreiding van de kring van ondertekenaars. Ken je andere Rotterdamse bedrijven die bezig zijn met de energietransitie in Rotterdam en deelnemer willen worden van de Rotterdamse Klimaatoproep? Breng ze met ons in contact!
AGENDA
 • Vrijdag 9 november
  Gehele dag
  Stadmakerscongres in TR Schouwburg, met daarin uitgebreid aandacht voor de groei van een circulaire, inclusieve en productieve stad. Aanmelden is gratis en kan via https://stadmakerscongres.nl/.  Met name de sessie over Energietransitie lijkt interessant te worden.  
 • Dinsdag 4 december
  15:30-17:30 uur
  Rotterdamse Klimaatoproep bijeenkomst t.b.v. Rotterdamse Energie- en Klimaatakkoord.