Nieuwsbrief oktober 2019

Beste allemaal, deelnemers aan de Rotterdamse Klimaatoproep,

De Rotterdamse Klimaatoproep gaat de komende maanden in de sluimerstand. Het College van B&W heeft onze oproep gehoord, onze adviezen ter harte genomen en heeft energietransitie tot topprioriteit bestempeld. Wij zijn trots op het effect dat we met onze oproep hebben bereikt.

De meesten van ons nemen inmiddels actief deel aan de gemeentelijke klimaattafels, waaraan we de energietransitie in Rotterdam vormgeven. De klimaattafels zijn hét platform om afspraken over transitieprojecten te maken met branchegenoten en met de gemeente. Alhoewel er wel wat valt af te dingen op de insteek en de opzet van de klimaattafels, zijn we vastbesloten de tafels tot een succes te maken. Op 22 november wil wethouder Bonte een Rotterdamse Klimaatakkoord presenteren met daarin de deals die de stad gaan transformeren. Dat vereist nog wel wat werk, zowel van het College als van onszelf als deelnemers aan de klimaattafels.

Met de klimaattafels als plek voor ontmoeting en overleg over de energietransitie in Rotterdam is de toegevoegde waarde van de werkbijeenkomsten die we als Klimaatoproep organiseren beperkt geworden. Na overleg met onze stuurgroep hebben we daarom besloten de gezamenlijke activiteiten voorlopig op een laag pitje te zetten. Het secretariaat zal de dialoog met het stadsbestuur blijven zoeken om het proces van samenwerking tussen bedrijven en de gemeente verder te verbeteren.

We stellen voor om over een tijdje (voor de komende zomer bijvoorbeeld) weer bij elkaar te komen en te bespreken of aanvullende gezamenlijke actie nodig is om de energietransitie in Rotterdam te versnellen.

Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober kwamen jullie nog met een aantal voorstellen om de Rotterdamse Klimaataanpak van de gemeente te verbeteren. Centrale aanbevelingen waren: meer transparantie over het functioneren en het mandaat van de klimaattafels, betere communicatie met Rotterdammers en de wens dat het stadsbestuur leiderschap en visie toont en zich niet beperkt tot een rol als procesbegeleider. Wij zetten deze aanbevelingen in een brief aan het College.

Wanneer je nog overweegt de Rotterdamse Klimaatoproep financieel te ondersteunen stellen we een bescheiden bijdrage natuurlijk op prijs, ter dekking van de kosten van de afgelopen maanden (nieuwsbrieven, werkbijeenkomst op 4 oktober). Vooralsnog zijn deze kosten volledig gedragen door de bedrijven achter het secretariaat: Climate Focus en Wattopia.

Rest ons voor nu jullie veel succes te wensen aan de klimaattafels, zodat onze oproep om de energietransitie in Rotterdam te versnellen tot daadwerkelijke deals en samenwerkingen leidt. Onze deur staat altijd open voor als jullie in de tussentijd een keer willen bijpraten.